خرید هاست ویندوز ایران با کیفیت و ارزان

پلن 1
4000 تومان ماهانه
فضا 500 MB
پهنای باند 15 GIG
تعداد Subdomain نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
Addon Domain نامحدود
کنترل پنل DIECTADMIN
پلن 2
7000 تومان ماهانه
فضا 1000 MB
پهنای باند 30 GIG
تعداد Subdomain نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
Addon Domain نامحدود
کنترل پنل DIECTADMIN
پلن 3
13000 تومان ماهانه
فضا 2000 MB
پهنای باند 60 GIG
تعداد Subdomain نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
Addon Domain نامحدود
کنترل پنل DIECTADMIN
پلن 4
18000 تومان ماهانه
فضا 4000 MB
پهنای باند نامحدود
تعداد Subdomain نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
Addon Domain نامحدود
کنترل پنل DIECTADMIN