جهت تماس با شرکت پارت هاست از فرم زیر در تماس باشید

دریافت پشتیبانی در لینک زیر

http://portal.parthost.ir/submitticket.php